SPRÁVNÍ PRÁVO

– zastupujeme ve správním řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména v řízení přestupkovém, stavebním, ve věcech katastru nemovitostí, řízení před živnostenskými úřady apod., včetně sepisu řádných a mimořádných opravných prostředků, žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu;

– poradíme v oblasti stavebního práva, telekomunikačního práva, přestupkového práva, práva životního prostředí a dalších odvětví správního práva;

– zastupujeme při ochraně proti nečinnosti a nezákonným zásahům správních orgánů, včetně případného uplatnění náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;

– zastupujeme v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech před správními orgány.

POTŘEBUJETE ODBORNOU KONZULTACI?

Pokud se rozhodnete tuto velmi často klikatou cestu právem absolvovat právě s naší pomocí, volejte, pište, přijďte. Jsme tu od toho, abysme vám na této cestě pomohli.

kontaktujte nás