SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

– zastupujeme před civilními a správními soudy, před Ústavním soudem, jakož i před stálými rozhodčími soudy a v rozhodčím řízení ad hoc

– zastupujeme v řízení o výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním

– připravujeme žaloby, písemná vyjádření, důkazní a procesní návrhy a další písemná podání;

– vyhotovujeme návrhy na předběžná opatření;

– provádíme analýzu podkladů a informací, přípravujeme procesní strategii;

– asistujeme při smírném řešení sporu a v mediaci.

POTŘEBUJETE ODBORNOU KONZULTACI?

Pokud se rozhodnete tuto velmi často klikatou cestu právem absolvovat právě s naší pomocí, volejte, pište, přijďte. Jsme tu od toho, abysme vám na této cestě pomohli.

kontaktujte nás