RODINNÉ PRÁVO

– zastupujeme ve sporném rozvodovém řízení, včetně sepisu návrhu na rozvod manželství;

– zastupujeme v nesporném rozvodovém řízení, včetně vyhotovení všech dohod nezbytných pro nesporný rozvod;

– pomůžeme vám s úpravou poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu (svěření dětí do péče, výživné);

– poskytujeme komplexní právní služby ohledně společného jmění manželů (zúžení, rozšíření, vypořádání);

– poskytujeme konzultace v předrozvodové fázi za účelem stanovení správného právního řešení;

– vymáháme dlužné výživné, včetně návrhu na jeho zvýšení nebo snížení;

– zastupujeme v řízeních o určení a popření otcovství.

POTŘEBUJETE ODBORNOU KONZULTACI?

Pokud se rozhodnete tuto velmi často klikatou cestu právem absolvovat právě s naší pomocí, volejte, pište, přijďte. Jsme tu od toho, abysme vám na této cestě pomohli.

kontaktujte nás