OBCHODNÍ PRÁVO

– zastupujeme v soudních i mimosoudních obchodních sporech

– založíme pro vás všechny formy obchodních společností, včetně sepisu zakladatelských dokumentů, zabezpečení živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění a zápisu do obchodního rejstříku;

– zabezpečíme pro vás přeměnu obchodní společnosti, snížení či zvýšení základního kapitálu, konání valné hromady a asistence při jejím konání, převody akcií a podílů ve společnostech

– zastupujeme v insolvenčním řízení – příprava insolvenčních návrhů spojených s návrhem na prohlášení konkurzu, návrhem na povolení oddlužení či návrhem na povolení reorganizace, příprava veškerých úkonů a podání v průběhu insolvenčního řízení, zpracování přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců v insolvenčním řízení, v incidenčních sporech a věřitelských orgánech.

POTŘEBUJETE ODBORNOU KONZULTACI?

Pokud se rozhodnete tuto velmi často klikatou cestu právem absolvovat právě s naší pomocí, volejte, pište, přijďte. Jsme tu od toho, abysme vám na této cestě pomohli.

kontaktujte nás