Mgr. Tereza Frková

_DSC0033

Mgr. Tereza Frková
e-mail: frkova@akbf.cz
telefon: +420 737 112 242

Tereza působí v advokacii od roku 2011. Od roku 2016 je společníkem Advokátní kanceláře Bártová Frk. V rámci své advokátní praxe zastupuje naše klienty před soudy, rozhodci, rozhodčími soudy či správními orgány. Pro klienty advokátní kanceláře vyhotovuje smlouvy nejrůznějšího zaměření, počínaje běžnými typy smluv až po složité smluvní dokumenty obchodního charakteru. Specializuje se na smlouvy týkající se převodu nemovitostí, včetně možnosti využít advokátní úschovy pro vypořádání kupní ceny a vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Klientům naší advokátní kanceláře pomáhá při zakládání obchodních společností a spravuje jejich právní agendu (vyhotovení a aktualizace společenských smluv a stanov, zápisy do obchodního rejstříku, smluvní dokumenty společnosti, včetně obchodních smluv a všeobecných obchodních podmínek, pracovněprávní smlouvy, přítomnost na obchodních jednáních, zastupování před soudy a správními orgány apod.). V rámci rodinně právních sporů úspěšně zastupuje v rozvodových řízeních, včetně agendy týkající se výživného a péče o děti a vypořádání společného jmění manželů.