Mgr. Bc. Patrik Frk

_DSC0086

Mgr. Bc. Patrik Frk
e-mail: frk@akbf.cz
telefon: +420 737 112 242

Patrik působí v advokacii od roku 2006. Od roku 2016 je společníkem Advokátní kanceláře Bártová Frk. Věnuje se generelní advokátní praxi. Zastupuje před soudy, rozhodci, rozhodčími soudy či správními orgány. Vyhotovuje smlouvy, právní analýzy či stanoviska. Je úspěšným obhájcem v trestním řízení, ve svých obhajobách zúročuje i patnáctiletou praxi u Policie České republiky, díky níž má konkrétní a bohaté zkušenosti s postupy orgánů činných v trestním řízení. Zaměřuje se též na rodinné právo, kde uplatňuje vzdělání získané studiem pedagogické fakulty. Klienty naší kanceláře proto úspěšně zastupuje v rozvodových řízeních, včetně smluvního či soudního vypořádání společného jmění manželů. Stejně úspěšně zastupuje naše klienty při předsoudním vyjednávání ohledně výživného a péče o děti. Od roku 2006 působí či působil jako vysokoškolský pedagog či lektor profesního vzdělávání. Je praktikujícím rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Publikuje v odborných periodicích.